lundi 12 août 2013

Imam Mahdi (Nasser Muhammad Al-Yamani): Planet Saqar (Sijil) dan siapakah Dajjal/Mesiah pa...

Imam Mahdi (Nasser Muhammad Al-Yamani): Planet Saqar (Sijil) dan siapakah Dajjal/Mesiah pa...: Pertanyaan: Apakah itu Sijil atau Saqar? Dan siapakah Anti Kristus/Dajjal?  Imam Mahdi yang diharapkan tidak akan muncul ke

http://chilmi77bgl.blogspot.com/2012/09/planet-saqar-sijil-dan-siapakah.html?spref=bl

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire